Informace pro přednášející

 

Důležitá data
Ukončení registrace k aktivní účasti 13. 3. 2013
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 20. 3. 2013

Konferenční technika
   Dataprojektor
   PC
   Bezdrátová myš vč. laserpointu
   Náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku.

Posterová sekce
Bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.