Programový výbor

 

Vědecký výbor

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Vedoucí laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie

MUDr. Barbara Kubešová
Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s.

MUDr. Petr Vališ
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
 

Organizační výbor

MUDr. Barbara Kubešová

RNDr. Eva Matějková

MUDr. Jaroslav Peprla