Registrační poplatky

 

Lékaři

Do 4. března. 2013

Kč 1 400,-

Na místě

Kč 1 600,-

   

NLZP

 

Do 4. března. 2013

Kč    900,-

Na místě

Kč 1 100,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

 

Oběd formou menu                       a´   Kč 230,-

 

STORNO POPLATKY

do 7. března 2013        100% ze zaplacené zálohy

od 8. března 2013         50% ze zaplacené zálohy

od 1. dubna 2013          se zaplacená záloha nevrací