Pozvánka (pdf)

   

Vážené dámy a pánové,


dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozvala k účasti na V. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2013“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2013 v hotelu Holiday Inn v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Kmenové buňky, Somatobuněčná terapie, Tkáňové inženýrství, Buněčné a tkáňové transplantáty, Validace a jejich úskalí a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci a zároveň i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference, což významně přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.                                           Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference